Home

นิยามของคำว่า “ฮีโร่”

ใช่คนที่มีพลังพิเศษหรือเปล่า ? ใช่คนที่เก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่า ?คำตอบคือไม่เลย… ฮีโร่คือคนที่พร้อมจะเสียสละ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเอง คนรอบข้าง หรือสังคม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ใครอีกหลายๆ คน”

พวกเราต้องการ

“ฮีโร่”

สังคมในปัจจุบันมักต้องการฮีโร่ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ดังนั้นฮีโร่เหล่านี้จะต้องมีคุณสมบัติที่น่ายกย่อง ไม่ว่าจะเป็นการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เกื้อกูลประโยชน์และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มหัวใจเพื่อประเทศชาติและสังคม กระทำความดีต่อเนื่องจนสังคมยกย่องให้เป็น “ฮีโร่”

คุณสมบัติของ “ฮีโร่”

เสียสละ

เชื่อว่าไม่มีฮีโร่คนไหนไม่เสียสละ การเสียสละและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน เป็นสิ่งที่ฮีโร่ควรมีเป็นอันดับแรก

สร้างแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับผู้อื่นได้

เราทุกคนมักมีฮีโร่ในดวงใจ ฮีโร่ที่เป็นแบบอย่าง ที่ทำให้เราอยากเป็นและอยากทำความดีเหมือนกับเขา เพราะจุดหนึ่งที่สำคัญของการเป็นฮีโร่คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ ผู้คนรับรู้และนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

คุณธรรม

“คุณธรรม” ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจหลักที่ฮีโร่ยึดถือเลยก็ว่าได้ ด้วยคุณสมบัติข้อนี้ จึงทำให้เราทุกคนต่างยกย่องและชื่นชมฮีโร่ด้วยใจจริง

“ฮีโร่” กล่าวไว้ว่า

เราทุกคนต่างมีฮีโร่ที่ชื่นชอบ แต่อย่าลืมชื่นชมในตัวเอง

เราบอกฮีโร่ท่านนั้นได้ว่า “You are my hero.” แต่อย่าลืมบอกตัวเองว่า ‘I am my own hero too.”

ใคร ๆ ก็เป็นฮีโร่ได้

ฮีโร่ คืออะไร

การเป็นฮีโร่ไม่ใช่แค่การเป็นตำรวจหรือเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ในหนังดังทั้งหลาย ที่มีพลังอำนาจพิเศษ

ฮีโร่ คือใคร

ฮีโร่อาจเป็นใครก็ตามที่ช่วยเหลือผู้อื่นและพยายามสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่น เป็นได้ทั้งพ่อ แม่ พี่ เพื่อน ญาติ คนรู้จัก หรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักแต่ก็มองเห็นเขาอยู่ห่าง ๆ เช่น ดารา นักร้อง อาสาสมัคร นักการเมือง หมอ ครู รวมถึงตัวคุณเอง

คุณ คือ ฮีโร่

การช่วยเหลือผู้อื่นที่เปรียบเสมือนการช่วยเหลือตัวเราเอง ให้ได้รับความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น มีความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจจากการที่ได้รับรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความแตกต่างในสังคม

พวกเราสามารถเป็นฮีโร่ได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา “มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกและองค์กรคุณภาพชีวิต (WEQO)” ในโครงการ “The Hero” เพียงคลิกที่ “บริจาค” และคุณจะกลายเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของคุณเอง